VLIV MEDITACE NA IMUNITNÍ SYSTÉM

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

Váš imunitní systém není jen fyzický mechanismus používaný k boji proti nemocem. Ve skutečnosti přenáší vaše myšlenky a nálady do vašich buněk. Nezapomínejte tedy odesílat ty správné zprávy.

Váš imunitní systém je jedním z nejdůležitějších a fascinujících aspektů propojení mysli a těla.

Po dlouhou dobu byla schopnost imunitních buněk napadat útočící organismy považována za čistě fyzickou, přestože mechanismus nebyl zcela pochopen.

Následně, v 80. letech, bylo objeveno, že imunitní systém je vysoce inteligentní. Začalo se mu říkat „plovoucí mozek“ díky schopnosti imunitních buněk být součástí chemických zpráv, které zasílá mozek do celého těla. To znamená, že vaše myšlenky, nálady, pocity a očekávání jsou přenášeny do vašich imunitních buněk. Když meditujete, tyto zprávy se mění zásadním způsobem.

Zvažte následující výsledky výzkumu, které nabízejí velmi dobré zprávy pro každého, kdo medituje.

Protože náš imunitní systém reaguje na negativní i pozitivní myšlenky, meditace vytváří pozitivní duševní prostředí pro imunitní systém tak, aby vzkvétal. Tato studie prokázala snížení prozánětlivé genové exprese u starších dospělých.

Studie UCLA ukazuje, že HIV pozitivní pacienti, kteří praktikují meditaci, zpomalují snižování počtu buněk CD-4. Jedná se o imunitní buňky, které brání viru v rozšiřování.

Meditace posiluje tvorbu protilátek. Nedávná studie potvrdila, že po absolvování pravidelného meditačního tréninku po dobu 8 týdnů mělo 48 biotechnických pracovníků významně vyšší hladiny protilátek než kontrolní skupina (spolupracovníci, kteří nemeditovali), a také vyšší hladiny protilátek než před započatou studií.

Meditace stimuluje části mozku, které souvisí s imunitním systémem.  Při meditaci bylo prokázáno zvýšení elektrické aktivity v prefrontální mozkové kůře, přední oblasti pravé insuly a pravém hipokampu, ve všech částech, které kontrolují pozitivní emoce, uvědomění a úzkost. Toto jsou také oblasti mozku, které fungují jako řídící centrum imunitního systému. Jsou-li tyto oblasti stimulovány, imunitní systém funguje efektivněji.

Tato zjištění přináší jasnou zprávu: Vaše reakce na potenciální onemocnění, jak je řízeno imunitním systémem, se zlepšuje pravidelnou meditací. To je v souladu s další silnou zprávou. Citlivost na chronické poruchy, jako je cukrovka typu 2, obezita, srdeční choroby a vysoký krevní tlak, stavy, které nejsou výsledkem invaze mikrobů, se také snižuje meditací. Celý systém mysli a těla je přiveden do přirozeného stavu rovnováhy, což je klíč k tomu, čemu se říká vyšší zdraví.

Lékařská věda postupuje ve výzkumu, a též Chopra Center aktivně podporuje tyto lékařské studie. Váš životní styl však není vědeckým experimentem.

Jak tedy můžete podpořit prevenci nemocí (hlavně v zimě)?

  • Začněte (či pokračujte) s pravidelnou meditací ráno a večer.
  • Snižte či eliminujte stres, protože imunitní systém je snadno ohrožen, když narůstají stresové hormony.
  • Vážně se zabývejte stresovými faktory, které jsou sice nízké úrovně, ale dlouhodobého charakteru.  Ať již v práci či doma. Nepomáháte svému imunitnímu systému, pokud se neustále vystavujete tomuto druhu „menšího“ stresu.
  • Umývejte si ruce několikrát denně, a vždy po kontaktu s kůží někoho jiného.

Tato základní doporučení můžete také rozšířit o sezónní ajurvédská opatření.  Dávná moudrost ajurvédy napomáhá především ve volbě potravin, bylin a masáží, které vedou k dokonalé rovnováze.

I přes výše uvedené, jádrem je však meditace. Nejdůležitější a nejúčinnější způsob, jak posílit všechny aspekty spojení mysli a těla.

Zdroj: Chopra Center

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žádné produkty v košíku.