BUDDHISTICKÁ POUŤ PO HIMACHAL PRADESH S KARMA LHUNDUP RINPOCHEM

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness
 • (For English please scroll down)

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost navštívit severozápadní Indii – stát Himachal Pradesh v doprovodu Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche. V průběhu této buddhistické pouti je pro vás připravena možnost seznámit se s duchovním odkazem Tibetu, navštívit důležitá poutních místa včetně kláštera Jeho Svatosti Dalajlámy, osobně se setkat s učiteli a praktikujícími tibetského buddhismu, dozvědět se víc o současném životě tibetské komunity v exilu a též poznat jakým způsobem se daří uchovávat unikátní kulturní a umělecký odkaz Tibetu. Toto vše obohaceno inspirujícím výkladem učitele tibetského buddhismu Karma Lhundup Rinpoche.

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

TERMÍN: bude vypsáno dle okolností s covid. V případě zájmu o účast na této cestě, nám prosím napište na info@sarkakoliasova.com a budeme vás informovat, jak bude termín vypsán.

PROGRAM

Den 1  – INDIVIDUÁLNÍ ODLETY Z EVROPY

Den 2 – DILLÍ

Přílet do Dillí, individuální transfer a ubytování v hotelu. Pro dřívější přílety je zajištěna možnost účastnit se komentované prohlídky Dillí s místním průvodcem.

Den 3 –  VNITROSTATNÍ PŘELET DO HIMACHAL PRADESH

Skupinový transfer z hotelu v Dillí na letiště. Odlet do Dharamsaly a transfer taxíkem do McLeod Ganj. Ubytování a návštěva místních trhů (skvělé místo na nákupy tradičních tibetských a indických artefaktů).  V McLeod Ganj se k nám připojí Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche – tibetský laický praktikující, překladatel a učitel tibetského buddhismu, který žije v McLeod Ganj. Karma Lhundup Rinpočhe bude naším místním průvodcem po celou dobu pobytu v Himachal Pradesh.

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

Den 4, 5, 6 MCLEOD GANJ

Během pobytu v McLeod Ganj navštívíme klášter Jeho Svatosti Dalajlamy, tibetskou dětskou vesnici, klášter Nechung – klášter hlavního orákula Tibetu, tibetskou knihovnu a muzeum, tibetské astrologické a lékařské centrum a také se osobně seznámíme s tibetskou komunitou prostřednictvím osobních kontaktů Karma Lhundup Rinpoche.

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

Den 7,8 – BIR

Přejezd taxíkem (přibližně 2 hodiny) do Sherab Ling, krásného tibetského kláštera obklopeného bujným lesem. Po cestě se zastavíme u kláštera Dongyu Gatsal Ling a budou-li příznivé okolnosti, setkáme s Jetsunmou Tenzin Palmo (v závislosti na její dostupnosti).  Následný transfer do malého města Bir, tibetské enklávy osídlené převážně lidmi z regionu Kham. V Biru je k vidění osm velkých stúp a modlitebních mlýnků kláštera Chokling. Přijmeme požehnání od posvátných relikvií Dorje Chang Jamyang Khyentse Choekyi Lodra v Dzongsar Labrang.

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

Den 9,10,11 – TSO PEMA

Přejezd taxíkem (přibližně 5 hodin) do Tso Pema (Rewalsar). Unikátní městečko a významné poutní místo uctívané tibetskými buddhisty, hinduisty i sikhy. Místo je proslavené posvátnými jeskyněmi a jezery Rewalsar a Kunti Bayo. Bude nám ctí navštívit a přijmout učení od jogínů a jeptišek Tso Pema, z nichž některé žijí v jeskyních v okolních kopcích. Účastníme se tradičního buddhistického obřadu a přijmeme požehnání v jeskyni Guru Padmasambhavy a Princezny Mandaravy.

Den 12, 13 – NORBULINGKA

Přejezd do Norbulingka taxíkem (6 hodin). Ubytujeme se v překrásném Norling Guest House. Čas věnovaný návštěvě Institutu Norbulingka. Kulturní a umělecké centrum Norbulingka usiluje o zachování tibetských řemeslných a uměleckých technik a je jedinečným místem k seznámí se s řemeslným a uměleckým odkazem Tibetu. (Malba thanek, vytváření thanek z textilií, tradiční sochařství či řezbářství).

Blog - SHRI Meditace & Mindfulness

Den 14 – NÁVRAT DO DILLÍ

Individuální volno v Norbulingka, transfer na letiště a vnitrostátní přelet zpět do Dillí (2 hodiny).

Ubytování a nocleh v hotelu v Dillí.

Den 15 – INDIVIDUÁLNÍ LETY DO EVROPY

*******************************************************************

PRAKTICKÉ INFORMACE 

CENA PROGRAMU

2200 EUR / osoba v dvoulůžkovém pokoji

2500 EUR / osoba v jednolůžkovém pokoji

Všechny ceny jsou v EUR. Místo na poutní cestě je garantováno na základě obdržené platby.

ROZPIS PLATEB

V okamžiku rezervace: Záloha 400 EUR (nevratná)

90 dní před termínem cesty: 50% záloha z celkové částky poutní cesty (nevratná)

45 dní před termínem cesty: Doplatek zbylé částky poutní cesty (nevratný)

V případě zrušení poutní cesty ze strany organizátorů (viz. informace níže), budou platby vráceny v plné výši.

CENA ZAHRNUJE

 • 13 nocí ubytování v čistých a komfortních hotelech (2 noci v Dillí, 11 nocí v Himachal Pradesh)
 • Plná penze v Himachal Pradesh, včetně bio vegetariánských snídaní v McLeod Ganj, pokrmů tradiční tibetské kuchyně i klasických indických jídel
 • Bezpečná a pohodlná doprava v Indii – vnitrostátní zpáteční let z Dillí do Dharamsaly, 7místné taxíky v Himachal Pradesh a skupinové transfery na vnitrostátní let Dillí – Dharamsala
 • Vstupné do objektů dle programu
 • Doprovod a anglické komentáře Ngakpa Karma Lhundup Rinpočhe během programu v Himachal Pradesh
 • Anglicky / česky mluvící tour manager v průběhu celého pobytu v Indii

CENA NEZAHRNUJE

 • Vízum do Indie
 • Letenky do/z Indie
 • Individuální transfery do hotelu v Dillí po/před mezinárodním letem
 • Cestovní nebo zdravotní pojištění
 • Osobní výdaje
 • Alkohol a extra nápoje

REZERVAČNÍ KONTAKT V EVROPĚ

Kontaktní osoba: Šárka Koliášová

Kontaktní email: info@sarkakoliasova.com

Kontakt tel.: 00420604528578 (Česká republika, Praha)

Kontaktní web: www.sarkakoliasova.com

ZRUŠENÍ – STORNO ZE STRANY ÚČASTNÍKŮ

Storno poplatky se vztahují na zrušení účasti od okamžiku přihlášení a úhradu zálohy až po realizaci zájezdu. Datum zrušení účasti na poutní cestě je datum, kdy Šárka Koliášová obdrží písemné oznámení o zrušení účasti.

STORNO POPLATKY

90 a více dní před začátkem programu: storno poplatek ve výši uhrazené zálohy

45 – 89 dní před začátkem programu: storno poplatek ve výši 50% z celkové částky rezervace

Méně než 45 dní před začátkem programu: 90% z celkové částky rezervace

Během programu: 100% z celkové částky rezervace

ZRUŠENÍ POUTNÍ CESTY ZE STRANY ORGANIZÁTORŮ

Realizace poutní cesty je potvrzena, jakmile bude dosažen minimální počet uhrazených rezervací. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit poutní cestu, pokud nebude poutní cesta obsazena minimálním počtem účastníků. Poutní cesta nebude zrušena v době kratší než 45 dnů před odjezdem. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit poutní cestu v případě terorismu, přírodních katastrof, politické nestability či jiných událostí, které by mohly ohrozit bezpečnost účastníků či ohrozit integritu cesty. Organizátoři nejsou zodpovědní za jakékoli vedlejší výdaje, které mohou vzniknout v důsledku zajištění dalších doprovodných služeb, jako jsou víza, očkování, mezinárodní lety atd.

DALŠÍ CESTOVNÍ INFORMACE

ÚČASTNÍCI

Tato poutní cesta je „mezinárodní“. Tj. mohou se jí účastnit zájemci z různým zemí Evropy. Jazykem programu je angličtina. Minimální počet účastníků je 8. Maximální počet účastníků je 14. Pro české/slovenské účastníky je možné zajistit základní orientační překlad do češtiny, ale počítejte prosím s tím, že hlavní komentáře a odborný výklad Karma Lhundup Rinpoche probíhá v angličtině.

UKÁZKY UBYTOVÁNÍ

Green Hotel v Dharamsale, Norbulingka Institute, Rewalsar Inn v Tsopema či podobné (organizátoři si vyhrazují právo na výběr ubytování v uvedené kvalitě dle aktuální dostupnosti hotelů).

INFORMACE K MEZINÁRODNÍM LETŮM

Cena poutní cesty nezahrnuje mezinárodní zpáteční letenky z Evropy do Dillí. Všichni účastníci si zajišťují mezinárodní letenky individuálně a je třeba být v hotelu v Dillí nejpozději den před začátkem programu (jméno a adresa hotelu k potvrzení před odletem). Nespolupracujeme s žádnou konkrétní leteckou či cestovní kanceláří, rádi však doporučíme leteckou společnost či agenturu se zajímavou nabídkou. Berte prosím v potaz, že vzhledem k neustále se měnící nabídce negarantujeme nejnovější informace o cenách či nejvýhodnějších nabídkách letů do Dillí.

FLEXIBILITA

Povaha této poutní cesty vyžaduje jistou flexibilitu, díky které je však možné zažít spoustu zajímavého.  Silnice mohou být blokovány, hotely mohou být přeplněné, taxi se může porouchat, může být odložena zajímavá návštěva atd.  Toto jsou však přesně scénáře, díky kterým je možné prožít zajímavé situace,  které nezažijete na běžném zájezdu cestovní kanceláře.  Buďte tedy prosím připraveni na dobrodružné cestování a případné změny v programu (dle uvážení a mnoholeté zkušeností Karma Lhundup Rinpocheho v rámci vzniklých okolností a v nejlepším zájmu účastníků).

INFORMACE O DESTINACI

Existuje řada internetových stránek, kde najdete užitečné informace o cestování v Himachal Pradesh. Doporučujeme nastudovat si dokumenty před cestou.

VÍZA

K cestování do Indii budete potřebovat vízum, které si vyřizuje každý účastník poutní cesty individuálně. Doporučujeme vyžádat si vízum v dostatečném předstihu.

OČKOVÁNÍ

Doporučujeme se poradit se svým lékařem ohledně doporučeného očkování. Některá očkování mohou být dvoufázová, a proto je třeba ponechat na očkování dostatek času. Podrobnosti získáte od svého lékaře či v centru cestovní medicíny.

Máte-li jakékoli další dotazy, prosím neváhejte a kontaktujte mne.

****************************************************************

ENGLISH

PILGRIMAGE WITH KARMA LHUNDUP RINPOCHE

HIMACHAL PRADESH, NORTH INDIA

Do not miss the unique opportunity to visit Northwest India – Himachal Pradesh State accompanied by Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche.

During this Buddhist pilgrimage, you will be able to learn about the spiritual legacy of Tibet, visit important places of pilgrimage including the monastery of His Holiness the Dalai Lama, personally meet teachers and practitioners of Tibetan Buddhism, learn more about the current life of the Tibetan community in exile and how to preserve the unique cultural and artistic legacy of Tibet. All of this has been enriched by the inspiring interpretation of the Tibetan Buddhist teacher Karma Lhundup Rinpoche.

TOUR DATES: tbc according to actual situation with covid. In case of your interest to participate on this tour, please write us on info@sarkakoliasova.com and we keep you posted.

TOUR PROGRAM

Day 1 –  INDIVIDUAL DEPARTURES FROM EUROPE

Day 2 – ARRIVALS TO DELHI

Arrival to Delhi airport,  Individual program in Delhi, overnight at hotel.  For early arrivals Delhi Tour available.

Day 3 – DOMESTIC FLIGHT TO HIMACHAL PRADESH

Group transfer from hotel in Delhi to the airport. Fly to Dharamsala in the morning and travel by AC taxi to McLeod Ganj. Settle into our hotel and explore the local markets, an excellent place for shopping from books to carpets and many Tibetan and Indian artefacts. In McLeod Ganj we will be joined by Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche; a Tibetan lay practitioner, translator and McLeod Ganj local. Karma Lhundup Rinpoche will be our local guide in Himachal Pradesh.

Day 4, 5, 6 – MCLEOD GANJ

We will have the opportunity to visit HH Dalai Lama’s monastery, Tibetan Children’s Village, Nechung Monastery, Tibetan Library and Museum, Tibetan Astrological and Medical Centre, as well as being given a personal introduction to the Tibetan community through Karma.

Day 7,8 – BIR

Travel by AC taxi (approx. 2 hours) to Sherab Ling, a beautiful Tibetan monastery surrounded by lush forest. We stop en route to visit Dongyu Gatsal Ling Nunnery, hopefully meeting with Jetsunma Tenzin Palmo (depending on her availability).There are many special experiences to be found in the small town of Bir, a Tibetan enclave predominantly populated by people from the Kham region. In Bir, you can find the eight great stupas and giant mani wheels of Chokling Monastery, and receive blessings from the sacred relics of Dorje Chang Jamyang Khyentse Choekyi Lodro at Dzongsar Labrang.

Day 9,10,11 – TSO PEMA

Travel to Tso Pema (aka Rewalsar) by AC taxi (approx. 5 hours). A unique small town and revered place of pilgrimage, known for the holy caves and lakes of Rewalsar and Kunti Bayo which are sacred to Tibetan Buddhists, Hindus and Sikhs alike. We are privileged to visit and receive teachings from Tso Pema yogis and nuns, some of whom reside in caves in the surrounding hills. We attend traditional ceremonies and receive blessings from the Guru Padmasambhava and Princess Mandarava caves.

Day 12, 13 – NORBULINGKA

Travel to Norbulingka by AC taxi (6 hours). We stay at the breathtaking traditional Tibetan style Norling Guest House, a recreation of the Dalai Lama’s summer palace. Here we have time to rest and relax in the tranquil surrounds and visit workshops of traditional Tibetan artisans.

Day 14 –  RETURN TO DELHI

Enjoy a free morning at the Norbulingka before the flight back to Delhi (2 hours), reaching our hotel in the late afternoon.

Day 15 – INDIVIDUAL DEPARTURES FOR INTERNATIONAL FLIGHTS TO EUROPE

**********************************************************************

PRACTICAL INFORMATION

PRICE OF THE TOUR

Person in twin/double room: 2200 EUR/person

Person in single room: 2500 EUR/person

Your place on the tour is guaranteed once full payment is received.

All prices are in EUR.

PAYMENT SCHEDULE 

Deposit at time of booking: 400 EUR, non refundable

90 days prior travel dates: 50% down payment, non refundable

45 days prior travel dates: Full payment due, non refundable

If tour is cancelled by organizers, payments will be refunded in full.

RESERVATION CONTACT IN EUROPE

Contact person: Šárka Koliášová

Contact email:  info@sarkakoliasova.com

Contact tel.: 00420604528578 (Czech Republic, Prague)

Contact website: www.sarkakoliasova.com

THE PRICE INCLUDES

 • Accommodation for 13 nights in clean and comfortable hotels (2 nights in New Delhi, 11 nights at Himachal Pradesh)
 • Three meals a day in Himachal Pradesh, including organic vegetarian breakfasts in McLeod Ganj, traditional Tibetan cuisine, lots of classic mouthwatering Indian dishes
 • Safe and comfortable transport within India – domestic return flight from Delhi to Dharamsala, 7-seater AC taxis in Himachal Pradesh and group transfers for domestic flight Delhi – Dharamsala
 • Entrance fees to sites
 • Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche English commentaries during the tour in Himachal Pradesh
 • English/Czech speaking tour manager to assist you during the stay in India

THE PRICE EXCLUDES

 • Visa to India
 • Airfare to/from India
 • Individual transfers to hotel in Delhi after/before international flight
 • Travel or health insurance
 • Personal expanses
 • Alcohol & extra beverages

CANCELLATION BY THE TRAVELLER

Loss of monies paid applies to all cancelled reservations. The date of tour cancellation is the date on which Sarka Koliasova receives written notice of the cancellation.

The loss of monies paid is as follows (per person):

90 days or more PTD: loss of deposit

45-89 days PTD: 50% of total booking cost

Less than 45 days PTD: 90% of total booking cost

No refunds will be made if you voluntarily leave a tour for any reason after the tour has begun. Refunds will be at the discretion of Sarka Koliasova if you are involuntarily forced to leave a tour for any reason. No refunds will be made for any accommodation, transport, sightseeing, meals or services not utilised. Note that loss of monies paid for airline tickets may apply, and is separate to any Sarka Koliasova fees. You are strongly advised to take out cancellation insurance at the time of booking your tour. Please check with your travel insurance policy regarding cancellations. Most policies will offer cover for tour costs associated with legitimate cancellations, but not for a change of heart.

CANCELLATION BY ORGANIZERS

We reserve the right to cancel the journey before it is guaranteed to run, but will not cancel a tour less than 45 days prior to departure. A tour is guaranteed to run once it has the minimum number of paid bookings.We reserve the right to cancel the tour at any time prior to departure due to terrorism, natural disasters, political instability or any other events that would jeopardise the safety of the travellers or compromise the integrity of the tour.  We are not responsible for any incidental expenses that you may incur as a result of your booking, such as visas, vaccinations, non-refundable flights, etc.

ADDITIONAL TRAVEL INFORMATION

PARTICIPANTS

The tour is open for participants from Europe. Language of the tour is English. Minimum number of participant is 8. Maximum number of participants on tour is 14.

FLIGHT INFORMATION AND AIR FARES

The tour price does not include return airfares. All participant should organize international flight individually and be at Delhi hotel (name and direction to be provided before tour) one day before tour starts. We do not cooperate with any particular airline or travel agency. Though we may be able to recommend airlines or agencies that provide suitable deals, due to the constantly changing nature of this industry we are unable to maintain the most recent information on pricing and availability.

FLEXIBILITY

The nature of our pilgrimage tour and the unique locations we travel to necessitate a degree of flexibility in our programming. In fact, this is how we get the best out of the tour. Roads may be blocked, hotels overbooked, cars break down… it’s exactly those type of scenarios that provide the opportunity to truly experience travel. Sometimes it’s simply that a better option becomes available… or perhaps as a group we decide that plan B is preferable to plan A. Our guides take all of this into consideration and endeavour to cater appropriately for the situation at hand. Remember that the itineraries provided are used as a guiding strategy, and that the real tour happens when you get there. It’s all part of adventure travel!

TRAVEL ADVICE

There are a number of well documented travel sites that offer concise local information about Himachal Pradesh and advice you can read before the tour. We do encourage you to thoughtfully research tour destinations prior to your journey.

VISAS

You will require a visa to travel in India to be request by yourself. Please remember to allow enough time to have your visa processed.

VACCINATIONS

We recommend that you seek medical advice regarding vaccinations at least six weeks prior to your departure, as some vaccinations need to be administered in two stages. Consult your physician or travel medical advisory service for details.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žádné produkty v košíku.